- 0%

Đầu đọc thẻ tầm xa MR6121E

7,850,000 ₫

Đầu đọc tầm xa khoảng cách 6 mét

Kết nối dữ liệu qua TCp/ip hoặc RS485