Đầu đọc kiểm soát cửa App Tuya TF3

  • TF3
3,500,000
  • Sử dụng App Tuya
  • Đăng ký vân tay, thẻ qua điện thoại
  • Xóa Người dùng, mở cửa qua điện thoại

Đầu đọc kiểm soát cửa App Tuya TF3

Đầu đọc kiểm soát cửa App Tuya TF3 thiết kế chống nước, điều khiển đóng mở cửa hoặc đăng ký xóa vân tay và thẻ từ xa bằng điện thoại.

Vỏ bằng kim loại kết hợp mặt gương

Thông số 1000 vân tay, thẻ, mật mã

Đăng ký vân tay, thẻ và xóa đều dùng App

Ảnh thực tế

Thiết bị được thiết kế đặc biệt để chống nước

Video thực tế

Bình luận

Sản phẩm cùng loại